Unit Teknologi Media & Kreativiti

Written by ADMIN on . Posted in Uncategorised

 

 

Profile Penyelaras :

 

Tn. Hj. Abu Bakar Mat Safar

 

 

 

Tel :

 

04 - 928 4091

 

 

 

Email:  abakar@uum.edu.my

 

 

 

LAMAN WEB


TEKNOLOGI FOTOGRAFI

SINOPSIS: Kursus ini akan memperkenalkan asas fotogtafi secara asas kepada pelajar. Ia meliputi sejarah perkembangan dan kewujudan dunia fotografi. Ia juga menyentuh tentang kamera jenis SLR, kanta, tripod serta peralatan-peralatan berkaitan. 

 

TEKNOLOGI GRAFIK

SINOPSIS: Kursus ini memperkenalkan teknologi media secara umum bidang grafik. Gambaran jelas mengenai hubungkait, kepentingannya dengan bidang lain seperti audio/video dan fotografi juga diberikan penekanan. Melalui bidang ini para pelajar diajar mengenai grafik termasuk warna, tipografi, logo, komposisi (layout), dan asas mengenai dunia pengiklanan. 

 

TEKNOLOGI VIDEO

SINOPSIS: Kursus ini bertujuan memperkenalkan secara asas dan memberi bimbingan praktis kepada pelajar-pelajar konsep mengendalikan alatan-alatan video. Pelajar akan diajar teknik-teknik mengendalikan kamera video dengan betul dan juga kaedah penjagaannya. Pelajar juga akan diperkenalkan dan diajar teknik-teknik dan kaedah serta unsur-unsur seni dalam penggunaan video. Pelajar juga diberi kemahiran dan teknik suntingan video.