Unit Keusahawanan

Written by ADMIN on . Posted in Uncategorised

 


 

 

Penyelaras :

 

Muhammad Iskandar Zulkarnain b. Muhammad Suhaimi

 

 

 

Tel :

 

04 - 928 6308

 

 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

LAMAN WEB

 

BUSANA

SINOPSIS: Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pelajar berhubung aspek-aspek yang berkaitan dengan keusahawanan dalam bidang busana atau jahitan. Para pelajar akan didedahkan mengenai asas, teori dan konsep semasa keusahawanan dari sudut perniagaan dalam bidang busana. Di samping itu, para pelajar turut didedahkan dengan kebarangkalian, cabaran dan ganjaran yang bakal diperolehi jika memilih untuk menjadi seorang usahawan atau bekerja dalam bidang busana atau jahitan.

 

FRANCAIS

SINOPSIS: Kursus ini adalah kursus awalan kepada peserta kokurikulum Program Keusahawanan Menyeluruh. Kursus ini adalah wajib kepada semua pelajar yang ingin mengikuti program tumpuan selama tiga (3) semester berikutnya.

Melalui kursus ini para pelajar akan diperkenalkan dengan konsep usahawan dan keusahawanan. Mereka juga akan diajarkan bagaimana mendaftar perniagaan yang boleh dipilih. Selari dengan matlamat kursus, merangsang pelajar meminati bidang keusahawanan, mereka akan diajar cara-cara menjana dan menilai idea perniagaan.  

 

HIASAN DALAMAN

SINOPSIS: Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pelajar berhubung aspek-aspek yang berkaitan dengan keusahawanan dalam bidang hiasan dalaman. Para pelajar akan didedahkan mengenai asas, teori dan konsep semasa keusahawanan dari sudut perniagaan dalam bidang hiasan dalaman. Di samping itu, para pelajar turut didedahkan dengan kebarangkalian, cabaran dan ganjaran yang bakal diperolehi jika memilih untuk menjadi seorang usahawan atau bekerja dalam bidang hiasan dalaman. 

 

KATERING

SINOPSIS: Kursus ini adalah kursus awalan kepada peserta kokurikulum Program Keusahawanan Menyeluruh. Kursus ini adalah wajib kepada semua pelajar yang ingin mengikuti program tumpuan selama tiga (3) semester berikutnya.

Melalui kursus ini para pelajar akan diperkenalkan dengan konsep usahawan dan keusahawanan. Mereka juga akan diajarkan bagaimana mendaftar perniagaan yang boleh dipilih. Selari dengan matlamat kursus, merangsang pelajar meminati bidang keusahawanan, mereka akan diajar cara-cara menjana dan menilai idea perniagaan. 

 

PERSOLEKAN

SINOPSIS: Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pelajar berhubung aspek-aspek yang berkaitan dengan keusahawanan dalam bidang persolekan. Para pelajar akan didedahkan mengenai asas, teori dan konsep semasa keusahawanan dari sudut perniagaan dalam bidang persolekan. Di samping itu, para pelajar turut didedahkan dengan kebarangkalian, cabaran dan ganjaran yang bakal diperolehi jika memilih untuk menjadi seorang usahawan atau bekerja dalam bidang persolekan.

 

SISWANIAGA

SINOPSIS: Kursus ini adalah kursus awalan kepada peserta kokurikulum Program Keusahawanan Menyeluruh. Kursus ini adalah wajib kepada semua pelajar yang ingin mengikuti program tumpuan selama tiga (3) semester berikutnya.

Melalui kursus ini para pelajar akan diperkenalkan dengan konsep usahawan dan keusahawanan. Mereka juga akan diajarkan bagaimana mendaftar perniagaan yang boleh dipilih. Selari dengan matlamat kursus, merangsang pelajar meminati bidang keusahawanan, mereka akan diajar cara-cara menjana dan menilai idea perniagaan.