Penyelidikan

Written by ADMIN on . Posted in Uncategorised

2014

PENYELIDIK
TAJUK

Prof. Madya Dr. Hussin Abdullah

Dr. Kamarul Faizal Hashim
Prof. Dr. Najib Ahmad Marzuki
Prof. Madya Dr. Fauzi Hussin
Prof. Madya Dr. Siti Hadijah Che Mat
Dr. Md Zawawi Abu Bakar
Encik Mohamad Zainol Abidin Adam
 
 
 
Kajian Penilaian Keberkesanan Modul-Modul Terbitan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Terhadap Kursus Kokurikulum di Universiti Utara Malaysia.

Prof. Madya Dr. Hussin Abdullah

Dr. Kamarul Faizal Hashim
Dr. Mohamad Shukri Abdul Hamid
 
Keberkesanan Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kokurikulum Teras Kesukarelawan