Penyelidikan

Written by ADMIN on . Posted in Uncategorised

2014

PENYELIDIK
TAJUK

Prof. Madya Dr. Hussin Abdullah

Dr. Kamarul Faizal Hashim
Prof. Dr. Najib Ahmad Marzuki
Prof. Madya Dr. Fauzi Hussin
Prof. Madya Dr. Siti Hadijah Che Mat
Dr. Md Zawawi Abu Bakar
Encik Mohamad Zainol Abidin Adam
 
 
 
Kajian Penilaian Keberkesanan Modul-Modul Terbitan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Terhadap Kursus Kokurikulum di Universiti Utara Malaysia.

Prof. Madya Dr. Hussin Abdullah

Dr. Kamarul Faizal Hashim
Dr. Mohamad Shukri Abdul Hamid
 
Keberkesanan Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kokurikulum Teras Kesukarelawan
 

piagam

1. Menawarkan kursus kokurikulum yang relevan kepada semua pelajar Ijazah Sarjana Muda dalam usaha melahirkan graduan yang berketrampilan, berdaya saing dan berkebolehpasaran tinggi.

2. Menerapkan kemahiran insaniah melalui aktiviti pembelajaran dan pengajaran kursus kokurikulum berkredit.

3. Memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mesra kepada pelanggan.

 

PENILAIAN PIAGAM.

MELAWAT KE UUM

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA. 
Tel: +604-928 4000 Faks : +604-928 3053 
Emel: servicedesk@uum.edu.my 

Atau 

UUM KAMPUS KUALA LUMPUR
41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz, 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA. 

Tel: +603-2610 3000 Faks : +603–269 4922 
Website: http://uumkl.uum.edu.my